Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
Follow us
B32E740D-EB21-4124-84D0-3F0544CECE32

Üre (% 46)

Üre, kimyasal formülü NH2CONH2 olan bir bileşiktir ve genellikle bir gübre olarak kullanılır. Üre, endüstriyel olarak sentezlenen bir üründür ve genellikle doğal olarak bulunan bir bileşik değildir. Sentetik üre üretimi için iki ana yöntem vardır: Haber-Bosch süreci ve üre-formaldehit süreci.

Haber-Bosch süreci, azot gazı ve hidrojen gazının yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında bir katalizör ile reaksiyona sokulmasıyla gerçekleştirilir. Bu reaksiyon sonucu amonyak gazı üretilir ve ardından amonyak gazı, asit veya alkalik koşullarda karbondioksit ile reaksiyona sokularak üre elde edilir.

Üre-formaldehit sürecinde ise, üre ve formaldehitin reaksiyonu sonucu metilol üre oluşur. Metilol üre, sıcaklık ve basınç değişimlerine maruz kalarak istenen kalınlıkta kesilerek granüller halinde üre elde edilir.

Üre üretimi, tarım sektöründe önemli bir role sahiptir ve bitki büyümesi ve verimliliği için önemli bir gübre kaynağıdır. Aynı zamanda endüstriyel kullanımlar için de kullanılır, örneğin plastikler, reçineler, yapıştırıcılar ve boya üretiminde de kullanılır.